CORTEX

Gabinet Badań Psychologicznych
Rzetelność, Jakość, Komfort

GABINET

Gabinet badań psychologicznych (Psychotesty) dla kierowców i osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń w Pile. Pracownia została wyposażona m.in w Specjalistyczną Platformę Diagnostyczną Konsorcjum Progres, która wykorzystywana była w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Dęblinie. Dzięki temu, że w przeciwieństwie do stosowanych powszechnie urządzeń elektromechanicznych, wykorzystujących ubiegłowieczne rozwiązania techniczne, jest to urządzenie wyposażone w panel dotykowy, to znacząco skrócony został czas badania. Pracownia mieści się przy Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49 oraz współpracuje z lekarzami medycyny pracy i innych specjalności. Umożliwia to przeprowadzenie kompleksowych badań w jednym miejscu i czasie.

Rolą osoby badanej jest jedynie operowane (wskazywanie określonych elementów palcem ręki wiodącej) na panelu dotykowym bez konieczności wypełniania dziesiątek stron testów czy formularzy !!!!

Wyposażenie Pracowni gwarantuje rzetelność i trafność badań, zgodnie z przyjętymi standardami badań psychologicznych i aktem prawnym regulującym funkcjonowanie tego typu placówek

BADANIE

Badanie psychologiczne (Psychotesty) dla kierowców i osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń w Pile. Badaniu podlegają procesy poznawcze, intelektualne, psychomotoryczne (koordynacja-wzrokowo-ruchowa, czas reakcji) i niektóre aspekty osobowości. Stąd też ważne jest bycie wypoczętym, bez oznak spożywania alkoholu. W Gabinecie Badań Psychologicznych CORTEX w przeciwieństwie do innych, typowych, funkcjonujących "pracowni" badanie z wykorzystaniem SPD zapewnia komfort osobie badanej, której rolą jest jedynie wskazywanie ręką dominującą właściwych elementów na ekranie dotykowym. Właściwość ta dotyczy nie tylko testów badających funkcje psychomotoryczne, ale również innych testów, eliminując całkowicie konieczność wypełniania jakichkolwiek formularzy przez osobę badaną. Jedyne miejsca jakie wypełnia to rubryki na podpis!!!! Proszę pamiętać o dokumentach (tożsamości i druku skierowania). Czas jaki pochłaniają badania jest znacząco zredukowany. W standardowych "pracowniach" badania kończące się wydaniem orzeczenia zajmują ok. 2 godzin. W tym Gabinecie badania o komputerowej rzetelności i dokładności trwają od 40 do 60 minut. Gabinet świadczy również usługi w zakresie badań funkcji poznawczych, osobowościowych, temperamentalnych, preferencji zawodowych dla wszystkich podmiotów, nie zawężając swojego obszaru działania do środowiska kierowców (operatorów). Pracodawca, który nierzadko powierza sprzęt warty kilkaset tysięcy złotych lub więcej, może być pewny kierowcy, jeśli ten uzyskał pozytywne orzeczenie w Gabinecie Badań Psychologicznych CORTEX.

KONTAKT i CENNIK

Badania psychologiczne (Psychotesty) kierowców. Cennik (ceny badań). Koszty badania psychologicznego kierowców zawodowych (transport drogowy), kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców taksówek, instruktorów i egzaminatorów oraz czasowo pozbawionych uprawnień do kierowania pojazdami (punkty, alkohol) wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy i wynoszą 150 zł .

Koszty badań psychologicznych kierujących samochodem służbowym, osób pracujących na wysokości, operatorów wózków widłowych, operatorów sprzętu ciężkiego itp. wynoszą:

50 zł.

Koszt badan osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń, detektywi, pracownicy ochrony fizycznej i inne grupy zawodowe:

170 zł.

Opinie sądowo-psychologiczne indywidualnie. Inne badania psychologiczne (inteligencja, osobowość itp.) indywidualnie.

cortex.pila@gmail.com

Telefon rejestracja

603-760-100

64-920 Piła, Aleja Wojska Polskiego 49 (budynek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy)

Możliwość badania w każdy dzień tygodnia, łącznie z weekendem!!!